• Thư mời
 • Thư mời khóa tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu qua Thông điệp Laudato Sí - Giáo tỉnh Hà Nội

  Ngày 14/08/2016

  Biến đổi khí hậu là vấn đề đang được quan tâm cách đặc biệt. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống con người và môi trường sinh thái tự nhiên. Đó là một trong những thách đố nghiêm trọng trong việc xóa đói giảm nghèo cũng như việc duy trì và phát triển bền vững.

  Thư mời khóa đào tạo cho người quản lý nhà máy nước tinh khiết

  Ngày 12/08/2016

  Tình trạng khan hiếm nước sạch đang là một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay. Do vậy, Caritas Việt Nam đã nỗ lực để giúp cho một số Giáo xứ trong các Giáo Phận có được một hệ thống xử lý

  Thư mời khóa tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu qua Thông điệp Laudato Sí - Giáo tỉnh Huế

  Ngày 06/06/2016

  Biến đổi khí hậu là vấn đề đang được quan tâm cách đặc biệt. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống con người và môi trường sinh thái tự nhiên. Đó là một trong những thách đố nghiêm trọng trong việc xóa đói giảm nghèo cũng như việc duy trì và phát triển bền vững. 

  Thư mời Tổ chức hội thảo về nhu cầu nguồn nước sạch

  Ngày 19/04/2016

  Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong nhiều năm qua đã làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước sạch tại một số vùng miền của các Giáo phận một cách nghiêm trọng. Những hệ lụy về thiếu nước sạch đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người.

  Thư mời khóa tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu qua Thông điệp Laudato Sí - Giáo tỉnh TP.HCM

  Ngày 11/04/2016

  Biến đổi khí hậu là vấn đề đang được quan tâm cách đặc biệt. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống con người và môi trường sinh thái tự nhiên. Đó là một trong những thách đố nghiêm trọng trong việc xóa đói giảm nghèo cũng như việc duy trì và phát triển bền vững. 

  Thư mời Hội thảo phối kết giữa chương trình trình HIV/AIDs và Khuyết tật

  Ngày 06/11/2015

  Để định hướng trong việc liên kết giữa hai chương trình HIV/AIDs và Khuyết tật nhằm hỗ trợ các đối tượng hội nhập cộng đồng, kính mời các Caritas liên quan tham dự Hội thảo ngà 25-26.11.2015

  Thư mời Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

  Ngày 18/03/2015

  Với kế hoạch hoạt động năm 2015 nhằm xây dựng năng lực cho nhân viên Caritas các giáo phận về dự phòng thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, Ban Cứu trợ VP. Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khoá Hội Thảo về “Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

  Thư Mời khoá “Tập huấn cho người tập huấn” (T0T): Giáo tỉnh Huế

  Ngày 21/08/2014

  Khoá nâng cao “Tập huấn cho người tập huấn” (TOT: training of trainer) dành cho nhân viên văn phòng Caritas Giáo tỉnh Huế

  Thư Mời khóa Tập Huấn ToT: Giáo tỉnh Hà Nội

  Ngày 04/08/2014

  Phòng Đào tạo đã lên chương trình phối hợp với Nhóm Liên Kết tổ chức khoá nâng cao “Tập huấn cho người tập huấn” (TOT: training of trainer) dành cho nhân viên văn phòng Caritas, nhằm giúp các nhân viên có được một số phương pháp sư phạm và kỹ năng tập huấn chuyên môn để làm tốt công tác đào tạo cho mạng lưới Caritas Giáo phận.  

  Thư Mời khoá “Tập huấn cho người tập huấn” (T0T): Giáo tỉnh Hà Nội

  Ngày 23/06/2014

  Phòng Đào tạo đã lên chương trình phối hợp với Nhóm Liên Kết tổ chức khoá nâng cao “Tập huấn cho người tập huấn” (TOT: training of trainer) dành cho nhân viên văn phòng Caritas

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP