• Kế hoạch tập huấn
 • Caritas Việt Nam: Tập huấn Xây dựng Kế hoạch Chiến lược (2)

  Ngày 22/09/2017

  Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn về “kỹ năng lập kế hoạch” từ ngày 18 - 21/9/2017 tại Tòa Giám Mục Thái Bình dành cho các Caritas Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.

  Caritas Việt Nam: Tập huấn lập Kế hoạch chiến lược (1)

  Ngày 19/09/2017

  Để góp phần vào việc năng cao năng lực và phát triển Caritas Giáo phận, văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ Năng lập kế hoạch chiến lược” từ ngày 08/08 đến ngày 11/08/2017.

  Kế hoạch Tập huấn năm 2013

  Ngày 08/01/2013

  Phòng Đào tạo và tập huấn thuộc Caritas Việt Nam phối hợp với Nhóm Liên kết tiếp tục tổ chức 5 khoá tập huấn cho nhân viên văn phòng Caritas thuộc Giáo tỉnh Hà Nội và Huế.

  Chương trình Tập huấn năm 2012

  Ngày 04/10/2012

  1. Giáo tỉnh Hà Nội

  -       Khoá “Phát triển tổ chức” – tháng 05.2012

  -       Khoá “Kỹ năng Phát triển Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu” – tháng 08.2012

  -       Khoá “Lãnh đạo và tổ chức văn phòng” – tháng 10.2012

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP