Ngày 22.03.2017 vừa qua, là ngày thế giới bảo vệ nước, do Liên Hiệp Quốc (LHQ) thành lập cách đây 25 năm. Đã có nhiều hội nghị, hội thảo, gặp gỡ quốc tế được tổ chức nhân dịp này, trong đó có hội nghị về “nước và giá trị của nước cho thế giới khát nước” do...

Ngày tĩnh tâm Mùa Chay 2017 cho 33 Tham dự viên là các Nhân viên, Cộng tác viên, Tình nguyện viên thuộc các Ban Bảo vệ Sự sống, Ban Công tác HIV/AIDS, Ban Công tác Khuyết tật của Văn phòng Caritas Huế được tổ chức từ 9g00 đến 16g30 ngày 25/3/2017, tại Đan viện Thiên An, Huế.

  • Prayers
  • Titles:
    Prayer:
  • Photos
  • Donation
  • Links
  • TOP