VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 28-6-2017, dành cho phái đoàn của Công đoàn CISL ở Italia, Đức Thánh Cha kêu gọi thiết lập một khế ước mới về xã hội để kiến tạo công ăn việc làm cho người trẻ.

Đền Thánh Giuse ở Montreal Canada nổi tiếng thế giới, mỗi năm thu hút hơn 2 triệu người đến hành hương. Nhận Thánh Cả làm Quan Thầy nên tôi ước ao một lần đến kính viếng nguyện cầu cùng Ngài.

  • Prayers
  • Titles:
    Prayer:
  • Photos
  • Donation
  • Links
  • TOP