Sáng ngày 11-4-2014, ĐTC đã tiếp kiến các đại diện của Văn Phòng Công Giáo quốc tế về trẻ em, gọi tắt là BICE, và ngài đặc biệt chống lại tệ nạn bắt trẻ em lao động như nô lệ và phải đi lính.

Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô phục sinh là chúng ta đang tuyên xưng niềm tin vào Đấng đã chết để cứu độ nhân lọai, tuyên xưng niềm hy vọng vào sự sống mới trong Ngài và từ đó có lối sống xứng hợp được thể hiện ra bằng đức ái trong đời sống thường ngày.

“Ơn mà con thiết tha cầu xin Chúa, là biết chấp nhận chức vụ giám mục như một thánh giá, và có khả năng cộng tác với hàng giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân để phục vụ Hội Thánh..."

 • NẤM MỒ VỠ NÁT - LỄ PHỤC SINH

  Chúa Giêsu Phục Sinh. Sự kiện lịch sử trọng đại này đã trở thành niềm tin và sức sống mãnh liệt cho nhân loại hơn hai ngàn năm qua. Phục Sinh là một biến cố làm nên lịch sử, và trở thành nền tảng niềm tin cho cả Giáo Hội.

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP