Với mong muốn chia sẻ khó khăn với những người có hoàn cảnh khó khăn ở quê hương, nhiều năm qua, Hội bác ái “Mái ấm tình thương Nauy” đã cùng Caritas Hải Phòng truyền tải yêu thương, chia sẻ, tương trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tại giáo phận Hải Phòng.

Tại Port Harcourt bên Nigeria, dân chúng đang mạnh mẽ phản đối sự kiện chính quyền không hề làm gì để giải thoát thành phố này khỏi một lớp bụi đen phủ trùm lên mọi người mọi vật từ ít lâu nay.

 • Ưu Tiên Tìm Kiếm Nước Trời

  Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm A

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP