Đức ông Robert J Vitillo là người đứng đầu phái đoàn Caritas Quốc Tế tới Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Ngài đã trình bày quan điểm viện trợ tại buổi khai mạc Chiến dịch Đáp ứng Tị Nạn Liên Cơ Quan Vùng Cộng Hòa Trung Phi, được tài trợ bởi cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR tại Geneva tuần trước.

Chúng ta cần phải cầu nguyện cho sự hiệp nhất của mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn. Kinh Thánh khẳng định : Chỉ một Đức Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh thập giá vì chúng ta. Chính Đức Giêsu làm cho chúng ta liên kết yêu thương nhau trong một thân mình nhờ cái chết và sự Phục Sinh của Người.

 • Chúa Giêsu ban lề luật mới - Chúa nhật IV TN B

  Sứ mạng của Chúa Giêsu là giải thoát con người khỏi mọi hình thức vong thân và tha hóa. Cuộc đời Kitô hữu là một cuộc chiến chống lại cám dỗ và loại trừ sự dữ. Sống theo Chúa Giêsu, con người sẽ không bao giờ nô lệ cho bản năng và ma quỉ.

  Mỗi ngày, chúng ta vẫn thành tâm nguyện xin: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi sự dữ. Amen.

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP