Châu Mỹ La Tinh là lục địa bất bình đẳng lớn nhất trên thế giới, nơi phân biệt giàu nghèo diễn ra nặng nề. Caritas đang làm việc trước hết để giúp chống lại tình trạng khủng hoảng nghèo đói của cuộc sống hàng triệu con người.

Im lặng là vàng. Có thực sự vậy không? Có những khi cần phải nói, thậm chí là nói nhiều, để khả dĩ mang lại lợi ích cho người khác, để giải hòa, để hòa hợp và cảm thông, hoặc để bảo vệ chân lý.

 • Các Thánh Nam Nữ là ai?

  Các ngày lễ về các Thánh nói lên thành quả của ơn cứu độ. Mỗi vị Thánh được tôn phong hàng ngày là một bằng chứng sống động về sự thành công của ơn cứu độ. 

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP